hits

Et selveiende land

SSB publiserte nylig en oversikt over boligeiere i Norge. Den viser at 77 prosent av alle husholdninger eier boligen de bor i, og endringene er små. Unge og aleneforsørgere, samt husholdninger med ...

Norske private eiere har kommet dårligst ut

Leo Grünfeld i Menon har i to innlegg om skatt i DN skrevet at boligbeskatning i Norge er viktigere enn bedriftsbeskatningen for å forklare økonomiske forskjeller mellom mennesker. Det har han rett...

Flaks og skatt

Olav Magnussen Rydje i Agenda argumenterer i Dagbladet 5.11.og i Dagsnytt 18 denne uken for at rikdom i stor grad skyldes flaks, og trekker deretter den konklusjonen at flaks, eller formue og arv, ...

Nei til ny arveavgift

Den gamle arveavgiften ble fjernet da de blå kom i regjering, og godt er det. Den innbrakte ikke mye penger, og den fungerte dårlig. Mange går rundt og tror at vi ikke har arveavgift i dag, og fler...

Boligbygging er svaret - ikke skatt

I mai ble skattereformen vedtatt, men vi er ikke ferdige med skattedebatten. Sommeren har ikke lagt en demper på prisøkningen på boliger, og mer skal ikke til før skattedebatten er i gang igjen, se...

Kompetansen teller mest

Integreringsmeldingen, som nylig ble lagt frem, har mange forslag som skal lette og bedre veien inn i arbeidslivet for dem som kommer. De 69 tiltakene skal bidra til å nå målet om at innvandrerne o...

Drømmen om den store norske bedriften

I dag har jeg hørt om fire startups som alle har muligheten til å bli store norske bedrifter. To av dem utnytter delingsplattformer, og to av dem satser i markeder hvor de kan gjøre en forskjell. ...

Nødvendig og bra med Panama Papers

Panama Papers er "offentligheten" på sitt aller beste. Selv om den avdekker skyggesider ved den moderne markedsøkonomien, viser likevel avsløringene at kritikk, avsløringer og åpen d...

Look to Sweden?

De skandinaviske landene har mye å lære av hverandre. Tre områder som er aktuelle er asylpolitikk, barne- og familiepolitikk og skattepolitikk. Se til Sverige for den siste, vurdér nummer to, og dr...

Skattereform for verdiskaping og omstilling

Stortinget skal behandle et forslag til skattereform før påske. Bakgrunnen for denne reformen ble lagt for litt over ett år siden da Scheel-utvalget la frem sin NOU om skattereform. Det siste året ...

Elefanten vandrer fremdeles

For to år siden skrev jeg om sykelønn på minervanett.no. Jeg kalte innlegget Elefanten i rommet. Elefanten vandrer fremdeles. Sykefraværet er fremdeles blant det høyeste i Europa, tross alle velmen...

MDG - Miljøpolitikk på lissom

MDG holdt fanen høyt da de kom inn i byrådet i Oslo. Bilene skulle ut av Oslo sentrum, syklene inn og kollektivtransporten skulle rustes opp, men gjenåpning perrongen på Gulleråsen T-banestasjon bl...

Større differensiering

I går kom SSB med en oversikt over utviklingen i egenbetalingen i private barnehager. Foreldrene betaler en stadig mindre andel av det det koster å ha barn i barnehagen. Oversikten fra SSB viser at...

Name and shame

"Name and shame" er strategien for å få flere kvinner i finske ASA-styrer. Finske ASA-selskaper må redegjøre i sine årsrapporter for sin strategi når det gjelder kvinner i styrene. Finnene har en "...

Bilfritt og menneskefritt

Det nye byrådet i Oslo har foreslått å gjøre Oslo bilfritt innenfor Ring 1. Det har skapt debatt. Siste meningsmåling viser at Oslos borgere er delt omtrent på midten. Det som er klart, er at bilf...

Kommunisme på norsk?

I Politisk kvarter på mandag fikk vi høre at partiet Rødt er enig med de nye byrådspartiene i Oslo - Ap, MDG og SV - om det aller meste, men at ett punkt gjenstår før Rødt i kveld skal bestemme om ...

Forskere gründer ikke nok bedrifter

Regjeringen la denne uken frem en gründerstrategi. Der bevilges det 40 millioner i tilskudd til pre­såkornfond. "Tilskuddet skal benyttes til å delfinansiere og utløse privat kapital til unge innov...

Myter om jobbskaping

Aftenposten gjentar myter om at unge bedrifter ikke skaper arbeidsplasser og at 85-90 prosent av arbeidsplassene blir skapt i eksisterende bedrifter. Problemet er at det ikke stemmer.I realiteten e...

Hva Kleven sa og hva Støre skriver

Jonas Gahr Støre starter lørdagskronikken sin i DN med hva Kjersti Kleven sa på Arbeiderpartiets industrikonferanse. Kleven, som i fjor fikk Nyskapingsprisen av Innovasjon Norge, stiller spørsmål v...

Ikke råd til sløsing

Jeg er nylig blitt med i et utvalg som skal kåre vinneren av "sløseriprisen". Det er morsomt å kåre vinnere, men i denne konkurransen er det motsatt. Sløseriprisen er ikke en gjev pris å få. Norge ...

Regjeringen følger Scheel

VG skriver i dag at avisen vet hva Regjeringen har tenkt å foreslå når det gjelder skatter i statsbudsjettet for 2016. Ifølge VGs krigsoverskrift vil det bli foreslått "nye milliardkutt til de rike...

Grafene MDG ikke vil se

Jeg har skrevet det før, og jeg gjentar det nå: MDGs kinderegg for den norske befolkningen er urealistisk. De vil at vi i fremtiden kan vi ha sekstimersdag og samme velferd som i dag, ved at vi bet...

Hvilke grundere trenger Norge?

Jeg har vært gründer og startet ett av de mer enn 28 000 AS'ene som hvert år etableres i Norge. Jeg sa opp en sikker jobb, og jeg måtte forsikre meg om at jeg kunne leve uten lønn i en relativt lan...

Tid til lesing

Sommeren kan godt følge Benedikts regler: Del døgnet i tre og bruk noe av den siste tredjedelen til å lese uavbrutt. "There's no such thing as too many books", er et lite motto jeg har. Men boken ...

Au pairer bør bli arbeids- innvandrere

Debatten om utnyttelse av au pairer er i gang igjen. Etter Brennpunktdokumentaren i 2013 har det vært stille en stund, men nå er LO-leder Gerd Kristiansen ute og vil forby ordningen fordi den misbr...

Offentlig er ikke alltid best

Debatten rundt driften av landets sykehjem handler altfor ofte om hvem som utfører tjenestene, og ikke nok om kvalitet. Det er et velkjent argument fra alle som ikke liker privat omsorg at konkurr...

Oslo Freedom Forum - Living in Truth

Da er det syvende Oslo Freedom Forum (OFF) i gang. I år handler det om individer som klarer å bryte ned autoritære regimer. Forbildet for årets forum er den tidligere tsjekkiske dissidenten og sene...

Graviditet - en sykdom?

Vi har en av verdens rauseste foreldrepermisjonsordninger og en av verdens rauseste sykelønnsordninger. Blir du gravid i Norge, er sjansen for at du er lenge borte fra aktivitet i utdanning eller a...

Gratulerer med dagen

Arbeiderbevegelsen har i mange tiår brukt 1. mai til å kjempe for kortere arbeidsdager. Det har man oppnådd, men fremover må parolene ta høyde for at vi totalt sett er nødt til å arbeide mer. Vi v...

Kutt engangsstønad og kontantstøtte

Kutt kontantstøtte og engangsstøtte, gi heller alle foreldre foreldrepenger når de får barn. En liberal politikk for foreldrepermisjon bør ikke bare likestille mor og far, men også studenter og hje...

Å være borgerlig

Jeg har skrevet bok om det å være borgerlig, hvilke verdier borgerlig bygger på og hvordan det har vært og er å være borgerlig i Norge. Boken kan du bestille her.Det borgerlige fundamentet den libe...

Snart 50 000 elbiler i Norge

Det er snart 50 000 elbiler i Norge, og det bør raskt bli mange flere klimavennlige biler på veiene. Regjeringspartiene, KrF og Venstre forhandler for tiden om endringer i bilavgiftene. Min kolleg...

Det gylne gjennomsnitt

Gjennomsnittsberegning av arbeidstid er ikke en like het potet som adgangen til midlertidige ansettelser. Heldigvis, for det er av stor betydning for et godt fungerende arbeidsliv at gjennomsnittsb...

Folk flest vil ikke kvoteres

Med jevne mellomrom kommer spørsmålet om kvotering av kvinner til styrer eller topplederstillinger opp som tema i den offentlige debatten. Kvoteringsforkjempernes argument er at den ønskede likes...

Sex, natur og fjellhytter

Det har vært en interessant uke. Flere temaer som har fått nordmenn ut i spaltene, i debattene og i de sosiale mediene. Det åpenbare først, première på Fifty Shades of Grey, slaktet herfra til evig...

En enklere arbeidsmiljølov?

I dag arrangerer arbeidstakerorganisasjonene streik mot de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven. Endringene i arbeidsmiljøloven skal avgjøres før påske, men er det sikkert at endringene passer...

Når følelsene styrer ordskiftet

Appeller til følelser, ikke til fornuft, det er suksessoppskriften til de 20 mest leste kronikkene i Aftenposten i 2014. Spaltist og førsteamanuensis Thorgeir Kolshus trakk følgende konklusjon i kr...

Liten Gini-variasjon

I går kom SSBs tall for formues- og inntektsforskjeller i Norge i 2013, målt i Gini. SSB viser også Gini-utviklingen fra 1986 og frem til i dag, både for hele befolkningen og befolkningen eksklusiv...

Au revoir Piketty

På mange måter er Norge allerede i den situasjonen Piketty ønsker for resten av verden. Piketty er altså ikke spesielt relevant for Norge, men det er likevel ett av rådene hans vi fortsatt bør følg...

Det pessimistiske perspektivet

For ikke lenge siden kom sluttrapporten i NordMod. I går arrangerte Civita frokostmøte om Europa, der Asle Toje presenterte sin bok Jernburet, samtidig som hanskrev en kronikk i Aftenposten. Og i d...

Det syke kjønn

Høyt sykefravær blant kvinner er en større trussel mot likestillingen enn graviditet og mammapermisjon. Nå har debatten om kvinner og sykefravær rast i flere uker. Debatten er forutsigbar. Det bl...

Oslo Freedom Forum - å nedkjempe diktaturer

Da er det sjette Oslo Freedom Forum (OFF) i gang. Totalt har 189 mennesker fra 81 land vært i Oslo for å snakke om menneskerettigheter i løpet av disse årene. De er fordelt relativt jevnt på alle v...

Sykefravær og holdninger

Temaet for gårsdagens Debatten på NRK var sykefravær og kvinner. Debatten har allerede rast i spaltene i flere uker, og i går var flere forskere, kommentatorer og debattanter til stede i studio. F...

Produktivt statsbudsjett

Det første selvstendige statsbudsjettet til Høyre/FrP-regjeringen er sannsynligvis det viktigste. Det er dette budsjettet som er lengst unna neste valg, og det er da regjeringen har størst mulighet...

Stadig overkvalifiserte innvandrere

Norge sløser med ressurser og går glipp av verdifull kompetanseheving fordi altfor mange høyt utdannede innvandrere ikke får relevant jobb. En av SSBs siste publikasjoner handler om overkvalifiser...

Modig av Skogen Lund

Mer likestilling er svaret. Men hva er spørsmålet? Kristin Skogen Lund i NHO kastet i går en brannfakkel inn i likestillingsdebatten. NHO foreslår at foreldrepermisjonen skal reduseres med syv uk...

Har vi råd til fremtiden?

Partilederdebatten i Arendal i går dreide seg om mange dagsaktuelle spørsmål. I pamfletten Har vi råd til fremtiden? skriver jeg om store spørsmål som politikere og samfunnsengasjerte mennesker bør...

Forbud fungerer ikke

Tigging blir nå forbudt, og sexkjøp og narkotika er allerede forbudt i Norge. Det er enkelt å forstå forbudene. Alle de tre aktivitetene har til felles at de i utgangspunktet er uønsket av de flest...

Nei til tiggeforbud

Jeg er mot et tiggerforbud i Norge, selv om det gir oss et tiggeproblem. Tigging er nedverdigende, og det er gjerne siste utvei, men å be om almisser har folk gjort bestandig, enten om det er av n...

Ja til endringer i arbeidsmiljøloven

Nå skjer det noe i Arbeids- og sosialdepartementet. I dag varsler arbeidsminister Robert Eriksson endringer i arbeidsmiljøloven. Det var på tide. Endringene bør ikke komme som noe sjokk på noen. I ...

Hvor er alle som bryr seg?

I morgen skal jeg lede et frokostmøte i Civita om menneskerettighetssituasjonen i Tibet. Statsministeren i den tibetanske eksilregjeringen skal innlede. Han er Tibets politiske leder. Dalai Lama er...

Myter og fakta om europeisk arbeidsmigrasjon

Er det sant at arbeidsinnvandrere reiser til land med gode velferdsordninger, og er det slik at tilbøyeligheten til å reise ut er høyere i noen land enn i andre? Eurobarometeret, en meningsmåling ...

Fødselsmønstre i utvikling

Innvandrerkvinner føder stadig færre barn og nærmer seg fruktbarhetsnivået til etnisk norske kvinner. Det er interessante endringer på gang i det norske fødselsmønsteret. Demografisk utvikling er ...

Dagen derpå

Så er 1. mai over. Kamptalene er holdt, flagget er heist og firt. Selv om Minerva helt rettmessig og selvfølgelig gratulerte med dagen på lederplass i går, er det likevel et tankekors at gratulasjo...

Private overtar i Danmark

I Danmark er bruken av private helseforsikringer nå ti ganger høyere enn i Sverige og i Norge. Forsikringer er det som bidrar mest til finansieringen av private sykehus. 2,9 millioner dansker har p...

Grafene vi ikke vil se

Forrige ukes Brennpunkt inneholdt et stort kinderegg for den norske befolkningen: I fremtiden kan vi ha sekstimersdag og samme velferd som i dag, ved at vi betaler bare litt mer skatt. Grunnlaget v...

Ikke Brennaktuelt å jobbe mindre

Brennpunkt sender i kveld et program med tittelen Kampen om tiden. Her spør de hva som skjer med velferdsstaten om vi velger å jobbe mindre. Det korte svaret er at da får vi mindre velferd. Dagens...

Ulikhet og vekst

Det er en besnærende tanke at stor grad av likhet og omfordeling også bidrar til økonomisk vekst. Det er som å få i pose og sekk. Dessverre er det ikke enkelt å finne sammenhenger mellom graden av...

08.03.2014

I dag er det 8. mars. Som jeg har sagt tydelig og klart fra på Minervas uhøytidelige enquête i anledning dagen, skal jeg ikke gå i tog. Jeg sier til og med at kanskje 8. mars har utspilt sin rolle ...

Stat og moral

Når staten eier selskaper som blir tatt for korrupsjon, er virkningene mindre enn om de var privateid. Om det blir bøter, eier staten selskapet, og pengene går ut og inn, om enn i ulike kasser. Sta...

Fordommer mot lav utdanning

Aftenposten skrev i går om den spanske familien Berzal/Hermosa, som følte seg godt mottatt i Norge. De nøt det nye, norske livet. Berzal hadde fått jobb som ingeniør, mens Hermosa jobbet hardt med ...

Kompetente kapitalister

Hvordan få investorer til å velge risiko fremfor trygghet? Det var kjernen på dagens frokostmøte hos Civita. Kort fortalt er staten for rik, de private investorene for rasjonelle. Staten sitter på ...

Føler du deg overvåket?

Våkn opp! Hopp i dusjen, kok kaffevannet og rist toast til frokost. Alt blir registrert. Overvåkning i hjemmet er en smal sak. Vi er alle koblet til internett, og vi har alle strøm i boligene våre....

50 er det nye 60

Da folketrygden ble innført, var pensjonsalderen 70 år. Ikke lenge etter ble den justert ned til 67 år, mens arbeidsmiljølovens paragraf 15-13a fremdeles har 70 år som grense. Det er bra, for i fre...

Ja til flere privatskoler

Jeg gir kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen full støtte. Forslaget om å åpne for at flere privatskoler kan søke om godkjenning, uavhengig av skolens formål, er bra. Dagens lovtekst begrenser hvi...

Polske Janusz - sosial jumping i praksis

Arbeidsinnvandring er også sosial jumping, ikke bare sosial dumping. Den polske bussjåføren på forsiden av Aftenposten tjener nok penger i Norge til å finansiere barnas utdannelse, bygging av villa...

Lærernes arbeidsdag

I et innlegg på Utdanning.no skriver Hogne W. Helgesen, hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet Sandnes, at jeg ikke har forståelse for lærernes arbeidsdag. Utdanningsforbundet er naturlig nok ik...

Kampen om Adam Smith

Kalle Moene gjør stadige forsøk på å omfavne Adam Smith. Senest i DN nå på lørdag kunne vi lese om hvor fortreffelig sosialdemokratisk Smith var. Moene skriver om utviklingshjelp, og vil at vi ikke...

Må få mer styring av arbeidstid

Vårens tariffoppgjør ser ut til å få høyere temperatur enn vanlig. Nye ledere er på plass både i Fagforbundet, i LO og i Regjeringen, og alle ser ut til å ville markere seg. Regjeringen kan bidra m...

Arbeidstidsavtaler må frem i lyset

Arbeidstidsavtalene for store yrkesgrupper i offentlig sektor er nøkkelen til god eller dårlig ressursutnyttelse, og bidrar til kvaliteten på tjenestene vi som borgere får og betaler for gjennom sk...

Konkurransegutter og trygghetsjenter

Verdens mest likestilte land har OECDs mest skjevdelte arbeidsmarked, til mange forskere og politikeres store hodebry. Kanskje det har med ulik innstilling til konkurranse å gjøre? Om du liker å t...

Bill Gates til frokostmøte hos Civita

Fredag morgen kommer Bill Gates på Civitas frokostmøte i Oslo. Han skal snakke om kommersielle investeringer i utviklingsland, og hvordan privat sektor kan bidra mer til utvikling. Norge har verden...

Kvinnevennlig pensjonssystem

Det ikke er stor kvinnediskriminering i dagens pensjonssystem, snarere er det ganske kvinnevennlig. Har vi et kvinnevennlig pensjonssystem var spørsmålet på et seminar ved Institutt for samfunnsfo...

Søndagsåpent - hørt det før

Historien fra 1980-tallets lukkelovsdebatt, den gang om hvorvidt man skulle åpne for lengre åpningstider i butikkene, utspiller seg på nytt i dagens avisspalter og medier, når man nå diskuterer søn...

#Blålikestilling

Det er 20-årsjubileum for innføringen av fedrekvoten. Jeg håper at det ikke blir nødvendig med et 30-årsjubileum. Mange er likestillingsforkjempere er bekymret for den blå-blå regjeringen vi nå får...

Velgerne vil ha mer valgfrihet

Flere kommentatorer og bloggere har denne uken pekt på at årsaken til valgresultatet ikke bare er ønsket om nye ansikter, men at det handler om holdningsendringer. Paul Chaffey i Abelia peker i sin...

Jeg er ikke bekymret for privatisering

Valgfrihet er viktig, både fordi vi har ulike behov og fordi konkurranse mellom ulike tilbud gir bedre og mer effektive velferdstjenester. Unio-leder Anders Folkestad i Unio var bekymret da vi disk...

Til den nye arbeidsministeren

Hva skal vi gjøre med de unge som faller ut av arbeidslivet? Hva skal vi gjøre med NAV? Det er blant spørsmålene som vil stå fremst for en eventuelt ny arbeidsminister etter valget. En av de hetes...

Ta liberaliseringsstafetten på alvor

I fjor skrev Unge Venstres leder, Sveinung Rotevatn, et innlegg i Dagens Næringsliv under overskriften "21 ting vi kan tillate". Det førte til en lang rekke innlegg også fra andre som ville fjerne ...

Barnetrygden viktig for de fattigste

I 1946 ble barnetrygden vedtatt "enstemmig og uten debatt" som den første universelle ordningen i norsk sosialpolitikk, for øvrig etter at Høyrekvinnene hadde presset regjeringen til at aleneforsør...

To tanker i hodet

Det går an å ha to tanker om skolepolitikk i hodet samtidig. Kompetanseheving for lærerne er viktig uansett. Friskoler bidrar til at elever får større valgmuligheter. Gårsdagens Brennpunkt og valg...

Blå og rød historiefortelling

Følgende sitat er fra Arbeiderpartiets partiprogram i 1965: Våre sosiale trygder og institusjoner, fri utdanning i godt utbygde skoler, kortere arbeidsdag, mer demokratiske omgangsformer på arbeids...

Ja til KrFs støtte til lavinntektsfamilier

Familiepolitikken bør treffe dem som trenger det mest, nemlig barn som lever i familier med lav inntekt. KrFs forslag til familiepolitiske endringer vil løfte mange lavinntektsfamilier. Det er bra,...

Arbeidsmiljøloven må endres

Ila landsfengsel har fått avslag av LO-Stat på et forslag om å gjennomføre et prøveprosjekt med doble skift, dvs. en arbeidsdag på 14 timer. Kriminalomsorgsdirektoratet, Norsk Fengsels- og friomsor...

Ingen kritiske spørsmål til Jens

I går kveld ble det nok en gang debatt om formuesskatten. Denne gangen var det NRK som kunne fortelle om en masteroppgave ved NHH som konkluderte med at formuesskatten ikke er noe problem for de be...

Hør på de unge!

I dag oppfordres unge velgere til å stemme i mange aviser. Aftenposten har en ekstra forside og mange sider redaksjonelt stoff om unge og valget. Ungdomspartilederne har mange gode forslag til hva ...

68 200 avklares snart til uførhet

1.3.2014 kan vi risikere at 68 200 personer blir en del av uførestatistikken. Arbeidsavklaringspenger (AAP) ble innført 1.3.2010. Neste år er det fire år siden, og maksimal lengde man kan få AAP er...

14 til far, resten til mor

Snart er det valg, og en av sakene som seiler opp, er fedrekvoten. Det står om 14 uker av livet til et barn som kanskje blir 100 år. Far trenger kvote for å ikke krangle med mor eller med arbeidsgi...

Mer likestilling?

Norsk familiepolitikk belønner yrkesaktivitet. Norske foreldre har mulighet til å ta permisjon og sender ettåringen i barnehage. Likestilling og yrkesdeltakelse har kommet i forgrunnen og bildet er...

Valgfriheten og det offentlige tilbudet

Valgfrihet krever noe å velge mellom. Valgfrihet er viktig, både fordi vi har ulike behov og fordi konkurranse mellom ulike tilbud gir bedre og mer effektive tjenester. Monopoler, om de er private ...

Barnehage alltid bra?

90 prosent av familiene velger i dag barnehage for barn mellom ett og fem år. Ni prosent av familiene velger å la en av foreldrene være hjemme. I dagens Aftenposten diskuteres det om tre dager tilv...

Det store barneregnskapet

Vi har svært gode stønader og subsidier for alle som er yrkesaktive og får barn. Det er arbeidslinjen i praksis. Har foreldrene rett til maksimal utbetaling av foreldrepenger og har barn i barnehag...

Gratulerer med dagen!

Gratulerer med dagen 11. juni for 100 år siden fikk kvinner stemmerett i Norge, dvs. ett år før 100-årsjubileumet for Grunnloven i 1914. Norge klarte akkurat ikke pallplassen i verdensmesterskapet...

Bort med vetoretten

Så er Spekter og Sykepleierforbundet igjen i krangel om den omstridte tredje-hver-helg-jobbingen. Det hele dreier seg imidlertid om mer enn helgestriden. Det handler om hvem som skal bestemme hva, ...

Kan sykehusene styres?

I dag startet jeg dagen med Civitafrokost med Helseminister Jonas Gahr Støre, Bent Høie fra Høyre, Anne-Kari Bratten fra Spekter og forfatter av boken Sykt bra, Morten Eriksen-Deinoff. De fikk spør...

Kvinner og deltid - ingen quick fix

LOs nye leder Gerd Kristiansen går høyt ut på banen om kvinner og deltid i dagens Aftenposten. Hun vil ha færre norske kvinner i deltidsarbeid, mener 37,5 time er en grei arbeidsdag og sparker spes...

Modellforvirring

Dagens debatt på Politisk kvarter mellom Siv Jensen og Jens Stoltenberg om den norske modellen var forvirrende. Blir modellen rasert med Siv Jensen i regjering? Er det Arbeiderpartiet som har eiers...

Hvem skal hjelpe eldre?

Som jeg skrev i Dagbladet i dag: Vi kan ikke basere fremtidens eldreomsorg på at én av tre velger et helse- og omsorgsyrke. Den demografiske omveltningen Norge står ovenfor, er en varslet endring. ...

Au pair for eldre?

Dagsavisen har i dag et stort oppslag om au pairordning for eldre. Civita har skrevet et notat hvor dette er et av mange forslag til hvordan vi skal takle eldrebølgen. Formålet er ikke først og fre...

Kunst, humor og ikke-voldelige protester

Oslo Freedom Forum byr på mange vitnesbyrd om tortur, vold, dødsstraff og seksuell trakassering. Finnes det måter å protestere på uten å bruke vold?Dagens Civitafrokost med deltakere fra OFF handle...

Modige kvinner om seksuell trakassering

Det er ikke noen spøk å være kvinne når landet du bor i er i krig, opplever politiske opptøyer eller har dårlig fungerende samfunn.OFF presenterte fire land, Syria, Egypt, Mali og Kongo (DRC) og fi...

OFF - tall sier mer enn ord

OFF Tall sier mer enn ordDa er det femte Oslo Freedom Forum i gang. Totalt har 157 mennesker fra 77 land vært i Oslo for å snakke om menneskerettigheter i løpet av disse årene. De er fordelt relati...

Bygg vei der vi trenger det

Vi kan ikke fortsette å bygge broer og tunneler der det ikke lønner seg. Vi må faktisk prioritere samferdsel der det bor folk. Vi kan heller ikke bruke 25 år på å bygge ti mil vei gjennom Vestfold....

42 mrd: forsvarsutstyr uten bemanning

Vi bruker milliarder på forsvarsmateriell som vi ikke har mannskaper til å bemanne. Det er godt det ikke kriges i Norge. Civita publiserer i dag en utredning om Forsvaret, Forsvarspolitikken ved e...

Dugnadsdulting, forbud og påbud

I dag skriver Thomas Boe Hornburg om dugnadsdulting i Aftenposten. Det er bedre å dulte enn å vedta forbud, særlig på helseområdet. I tråd med Arbeiderpartiets hang til fellesskap og dugnad, vil St...

Au pairer bør bli arbeidsinnvandrere

I kveld skal Brennpunkt sende en dokumentar om au pairer, med tittelen Herskap og tjenere. Skal vi spå etter forhåndsomtalen, har dokumentaren neppe noen positiv vinkling på vertsfamiliene, og au p...

Kampen om friheten

I dag starter Arbeiderpartiets landsmøte, og akkurat nå holder Jens Stoltenberg landsmøtetalen. I den forbindelser har Lars Martin Mediaas, nestleder i Oslo Aps internasjonale forum og daglig leder...